Home » Disclaimer

Disclaimer

Roteck personeelsdiensten (Kamer van Koophandel: 53045580), hierna te noemen Roteck BV, verleent u hierbij toegang tot www.roteck.nl

Roteck BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Roteck BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De vacatures kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Roteck BV.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Roteck BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Beperkte aansprakelijkheid

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Roteck BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Roteck BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.